liên hệ

65B Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 028.39 203 632 – 028.39 203 447    Fax : 028.39 203 448 

Facebook: www.facebook.com/xuantour

Email: xuantour95@gmail.com