𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑯𝒖̛𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒊̣𝒏𝒉 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒅𝒐̂̀𝒊 𝒅𝒂̀𝒐 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐𝒆̉ – 𝒂𝒏 𝒌𝒉𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊̣𝒏𝒉 𝒗𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 – 𝒗𝒂̣𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒚́ – 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒂̀𝒊 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒍𝒐̣̂𝒄🎉🎉🎊

Các cô chú, anh chị em trong công ty lên thắp nhang cầu mong một năm mới bình an, vạn sự như ý.

Ban giám đốc ký đơn hàng mở hàng đầu năm

Khai tiệc 🥂🍾

Lộc đầu năm🧧:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *